Oferujemy usługi projektowe w zakresie:

 • opracowania dokumentacji budowlanej do uzyskania pozwolenia na budowę
 • opracowania dokumentacji technicznej niezbędnej do rozpoczęcia prac budowlanych
 • opracowania dokumentacji wykonawczej i warsztatowej
 • analizy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
 • opracowania koncepcji projektowej
 • opracowania dokumentacji rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektu budowlanego
 • opracowania projektu technologicznego
 • uzgodnień z rzeczoznawcami branży sanitarnej oraz d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych

Projektujemy obiekty budowlane w zakresie branży architektonicznej i konstrukcyjnej (współpracujemy z projektantami branży elektrycznej i sanitarnej):

 • budynków jednorodzinnych
 • budynków wielorodzinnych
 • obiektów użyteczności publicznej
 • obiektów przemysłowych
 • budynków gospodarczych
 • wszelkich budynków będących pod ochroną konserwatorską
 • obiektów inżynierskich (zbiorniki, ściany oporowe, konstrukcje wsporcze, maszty itp.)

Wykonujemy również inwentaryzacje budowlane, zmiany sposobu użytkowania, legalizacje i przebudowy obiektów istniejących oraz adaptacje projektów katalogowych.

W zakresie konstrukcji wykonujemy projekty obiektów w technologiach żelbetowej, stalowej, drewnianej oraz mieszanej.