Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych

kubatura: 9 540 m3

powierzchnia użytkowa: 1 570 m2