Nasza firma świadczy usługi związane z nadzorem nad realizacją obiektów budowlanych, w szczególności w branży konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej. Współpracujemy również z inżynierami branży elektrycznej i sanitarnej.

Zakres kontroli obejmuje:

  • sprawdzenie i odbiór prac ulegających zakryciu (np. odpowiednie przygotowanie wykopu, prawidłowość wykonania zbrojenia)
  • sprawdzenie odpowiedniej jakości prowadzenia robót
  • sprawdzenie zgodności realizacji obiektu z zatwierdzonym projektem, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
  • uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i radach budowy
  • odbiór obiektu i przekazanie do użytkowania