Opracowujemy oceny techniczne i ekspertyzy istniejących budynków oraz obiektów w czasie budowy.

Zakres ekspertyzy jest dobierany indywidualnie w zależności od potrzeb inwestora lub planowanego zamierzenia budowlanego oraz po przeprowadzeniu oględzin obiektu. Najczęściej ekspertyzy dotyczą zakresu lub możliwości przebudowy lub rozbudowy istniejącego obiektu.

Opracowując ekspertyzę wykonujemy stosowne badania oraz obliczenia inżynierskie poszczególnych elementów obiektu.

Zakres naszych ekspertyz obejmuje:

  • inwentaryzację budowlaną
  • dokumentację zdjęciową obiektu w niezbędnym zakresie
  • analizę nośności i wytężenia poszczególnych elementów konstrukcji
  • ocenę stanu technicznego obiektu
  • zalecenia remontowe, naprawcze oraz zalecenia dla projektanta
  • proponowane sposoby wzmocnienia elementów konstrukcyjnych lub zalecenia ich wymiany